Kučera Jan - Znalosti do regionů

 

Vítáme Vás

Firma Jan Kučera vznikla počátkem roku 2009. Za něco více než půl rok své existence realizovala téměř tři desítky zakázek. Heslo charakterizující misi firmy zní: „Znalosti pro rozvoj regionů“ nebo zkráceně „Znalosti do regionů“. Jinak řečeno, využitím znalostí a jejich transferem napomoci k rozvoji a růstu regionů v ČR.

Podnikatelské aktivity jsou zaměřeny na:

  • dotace ze strukturálních fondů Evropské unie (Operační program Podnikání a inovace, Regionální operační programy, Program rozvoje venkova, OP Životní prostředí či zdroji na tzv. měkké projekty z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje
    a zaměstnanost),
  • poradenství v oblasti strategického rozvoje územně-samosprávných celků, firem
    a dalších organizací (zpracování, implementace strategií),
  • vzdělávání (v oblasti měkkých dovedností, vůdcovství, projektového řízení
    a strukturálních fondů Evropské unie).

Našim krédem je poskytování špičkových služeb. Proto se koncentrujeme na to co umíme nejlépe. Na druhou stranu zákazník zpravidla vyžaduje komplexní balíček služeb, proto spolupracujeme s dalšími odborníky v různých oblastech (marketing, mezinárodní obchod, právo či oblast technická a stavební).

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

Jan Kučera v.r.
Ing. Jan Kučera, MSc.


Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

      homepage · životopis · rozvoj a dotace · vzdělávání · spolupracovníci · kontakt

  © 2009 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz